Оглас о давању у закуп гр.земљишта у јавној својини јавним и усменим надметањем за постављање гаража