Програм пописа незаконитио изграђених објеката

Програм пописа незаконитио изграђених објеката.

Овде можете преузети документ.