Обавештење – Одлагање плаћања дуговног пореза и отпис камате

Обавештавају се порески обвезници који имају дуговања по основу пореза на имовину, накнаде за коришћење грађевинског земљишта и комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору, да имају право на одлагање плаћања дугованог пореза и отпис камате.

Право на одлагање плаћања дугованог пореза имају сви порески обвезници – права лица, предузетници и физичка лица.

Порески дужник има обавезу да пре подношења захтева, усагласи стање дугованог пореза.

Захтеви се могу подносити у периоду од 01.04.2016.г. до 04.07.2016.године.

За додатна објашњења порески обвезници се могу обратити служби Локалне пореске администрације, зграда Пореске управе, канцеларија број 4.

Председник,
Јелена Трифуновић

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0