Конкурс – Програм подршке пољопривредној политици и политици руралног развоја 2016.

К О Н К У Р С
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПОЛИТИЦИ И ПОЛИТИЦИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ СВРЉИГ ЗА 2016. ГОДИНУ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ