Јавна набавка – Услуга хуманог хватања, превоза и збрињавања паса луталица

Конкурсна документација Јавна набавка – Услуга хуманог хватања, превоза и збрињавања паса луталица Бр. ЈН – 1.2.1.