Спровођење поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Сврљиг

Спровођење поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Сврљиг:

Образац Понуде за физичка лица – Спровођење поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Сврљи… by Opština Svrljig on Scribd

Образац Понуде за правна лица – Спровођење поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Сврљиг… by Opština Svrljig on Scribd


Образац Понуде за предузетнике – Спровођење поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Сврљи… by Opština Svrljig on Scribd


Оглас за прибављање земљишта – Спровођење поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Сврљиг… by Opština Svrljig on Scribd