Записник комисије за одлучивање по пријавама за финансирање програма у области спорта

Записник комисије за одлучивање по пријавама за финансирање програма у области спорта

ПРЕДЛОГ ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ
Отварању пријаве и бодовању присуствују следећи чланови Комисије:

1. Жаклина Јовановић Илић – председник
2. Марија Ђорђевић – члан
3. Никола Петровић – члан
4. Предраг Ђорђевић – члан
5. Савић Драган – члан