Оглас о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини за постављање гаража

Оглас о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини јавним усменим надметањем за постављање гаража.