Обавештење – коришћење простора за време трајања “Белмужијаде 2017“

Општинска управа општине Сврљиг обавештава сва физичка и правна лица заинтересована за привремено коришћење простора на јавној површини на СЦ „Пастириште“ у Сврљигу, за време трајања “ БЕЛМУЖИЈАДЕ 2017″ , да могу поднети ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА БЕЛМУЖИЈАДЕ 2017, за период од 04.08.2017.године до 06.08.2017. године, Одсеку за урбанизам, стамбене делатности и грађевинарство Општинске управе општине Сврљиг и то почев од 10.07.2017.године до 28.07.2017.године.

Редослед додељивања простора на коришћење на јавној површини зависиће од редоследа подношења захтева.

Подносиоци захтева дужни су да у одређеном року, а најкасније до 28.07.2016.године, уплате износ локалне комуналне таксе за изабрану локацију и доказ о уплати доставе Одсеку за урбанизам, у супротном, сматраће се да су одустали од захтева.

Скица распореда и површина парцела на СЦ „Пастириште“ за време трајања Белмужијаде 2017 изложена је на огласној табли у Општинској управи општине Сврљиг.

За све ближе информације може се позвати на телефон ОУ Сврљиг, број 018/821-018 локал 114.

У Сврљигу,

07.07.2017.године

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СВРЉИГ