Нацрт Локалног антикорупцијског плана општине Сврљиг

Акциони план за преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље број 23 усвојен је на седници Владе 27. априла 2016. године који утврђује обавезу локалних самоуправа да израде и усвоје свој Локални антикорупцијски план (ЛАП).

Поменутим Антикорупцијским планом предвиђа се јачање превентивних антикорупцијских механизама на нивоу локалних самоуправа Републике Србије.

Агенција за борбу против корупције израдила је Модел ЛАП-а, и исти је доставила свим локалним самоуправама Републике Србије, заједно са упутствима и препорукама ради израде и усвајања ЛАП-а.

Да би се ЛАП усвојио од стране Скупштине општине Сврљиг, Општинска управа је именовала посебну радну групу која је сачинила Нацрт Локалног антикорупцијског плана општине Сврљиг и исти је упутила на јавну расправу која ће се одржати дана 13.11.2017. године у 12.00 часова у сали Скупштине општине Сврљиг.

Нацрт Локaлног антикорупцијског плана можете преузети овде.