Коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Сврљиг

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Сврљиг: