Одржана 16. седница Скупштине општине Сврљиг

У уторак, 28. новембра, одржана је 16. седница Скупштине општине Сврљиг, а на дневном реду нашло се седам тачака.

Након усвајања записника, одборници локалног парламента су разматрали Предлог Решења о усвајању извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Сврљиг за период 01.01.2017. – 30.09.2017. године. Известилац по овој тачки била је Марина Савић, начелник Одељења за буџет и финансије Општине Сврљиг.

Општина Свриг у 2017. години финансира пет директних корисника буџета а то су Општинска управа, Председник општине, Општинско веће, Општинско правобранилаштво и Скупштина општине, истакла је Савићева и додала да у оквиру Општинске управе Сврљиг постоје два буџетска фонда – Фонд за развој пољопривреде и Фонд за заштиту животне средине.

Начелница је нагласила да је у периоду јануар – септембар 2017. донето десет решења о употреби средстава текуће буџетксе резерве. Прво решење о употреби ових средстава донето је 24.02.2017.године у износу од 180.000 динара. Средства текуће резерве распоређена су у оквиру раздела Центра за туризам, културу и спорт и намењена су финансирању пројектно-техничке документације. Остала решења о употреби средстава из резерве усмерена су Општинској управи, Центру за туризам, културу и спорт, Основној школи “Добрила Стамболић“, речено је на седници.

Укупно остварење буџета за период од 01.01.2016. до 30.09.2017. године износи 341.337.195 динара, односно 55,37% у односу на план за 2017. годину, од тога средства из буџета општине износе 333.911.497 динара, односно 55,22% и средства из осталих извора буџетских корисника у износу од 7.425.698 динара, односно 62,93% у односу на план.

Од укупних прихода највеће учешће има Ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа општина који је у извештајном периоду остварен са 192.834.792 динара, односно 66,49%.

Након исцрпног образлагања, а потом и усвајања ове тачке, начелник Одељења за буџет и финансије Општине Сврљиг, Марина Савић, била је известилац и по наредној тачки “Предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Сврљиг“.

По њеним речима просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Сврљиг износе:

  1. Грађевинско земљиште, трећа зона 19,58
  2. Пољопривредно земљиште, друга зона 101,00
  3. Шумско земљиште, трећа зона 6,11

Просечне цене одговарајућих непокретности на основу којих је за 2017. годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге у најопремљенијој зони износе:

  1. Грађевинско земљиште 900,00
  2. Станови 31.500,00
  3. Куће за становање 28.350,00
  4. Пословне зграде и други грађевински објекти 50.000,00
  5. Гараже и гаражна места 10.000,00

Одборници су на истој седници усвојили и Предлог Одлуке о давању сагласности на отпис и конверзију потраживања општине Сврљиг од субјекта приватизације грађевинског предузећа “Мостоградња“ – акционарско друштво АД Београд, као и Предлог Одлуке о давању сагласности на отпис потраживања општине Сврљиг од субјекта приватизације “Друштва за одржавање зграда“ ДОО Београд.

Усвојивши и ове тачке, одборници су усвојили и Предлог Решења о давању сагласности на план и програм зимског одржавања локланих путева и градских улица за период од 15.11.2017. до 31.03.2018. године са средствима, механизацијом, опремом и извршиоцима. Известилац по овој тачки дневног реда био је директор ЈКСП “Сврљиг“ Јован Ђорђевић.