21. седница Одбора за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво

На седници од 12. фебруара, која је одржана ван седишта, у Скупштини општине Сврљиг, чланови Одбора размотрили су jедину тачку дневног реда: дуално образовање – „практично“ за сваког.

На седници је речено да је главни изазов са којим се сусрећу мале општине пад наталитета, а који за последицу има затварање школиских и образованих установа, недостатак стручног особља за рад у фирмама и затварање фабрика. Циљ локалних самоуправа је да се Закон о дуалном образовању практично примени и да се родитељи и деца упознају са користима које је овај закон донео.

На седници, чланови Одбора су, заједно са представницима локалне самоуправе, директорима образовних установа и привредницима, разговарали о изазовима са којима се сусрећу. Директорка средње школе у Сврљигу говорила је о увођењу нових образовних профила који би привукли ученике да остану да се школују у Сврљигу и да се одмах након завршетка школовања обезбеде радна места у локалним привредним компанијама. Говорило се и о стипендијама које би се давале истакнутим ученицима за подстицај дуалном школовању. Кроз дуално образовање ученици ће постићи практична знања неопходна за рад у струци и теоретска знања неопходна за даље жељено усавршавање у послу, речено је на седници.

Седници је председавао заменик председника Одбора проф. др Љубиша Стојмировић, а присуствовали су и чланови и заменици чланова Одбора Милетић Михајловић, Ђорђе Косанић, Милан Кнежевић и народни посланик Милија Милетић.

Одбор је ову седницу одржао ван седишта Народне скупштине, у Сврљигу, уз подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ), у оквиру пројекта „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине”.

Народна Скупштина Републике Србије