Давање у закуп пословног простора у јавној својини општине Сврљиг 2018.

Давање у закуп пословног простора у јавној својини општине Сврљиг 2018.