Одржана 19. седница СО Сврљиг

На данашњој 19. седници Скупштине општине Сврљиг изабран је нови председник Скупштине Игор Давидовић.

На почетку седнице, досадашњи председник СО Сврљиг поднео је оставку, а већином гласова за новог председника, на предлог одборничке групе Уједињене сељачке странке, постављен је Игор Давидовић.

Истог дана усвојене су и следеће тачке дневног реда:

Одлука о ангажовању предузећа за ревизију ради екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине Сврљиг за 2017. годину, Решење о усвајању измена и допуна финансијског плана за 2018. годину Скупштине општине Сврљиг, Одлука о усвајању првих измена и допуна плана Генералне регулације Сврљига, као и одлуке о комуналнм делатностима, пијацама, обављању делатности обезбеђивања јавног осветљења, o финансирању израде пословних планова, изменама и допунама одлуке о такси превозу, о изменама и допунама одлуке о одржавњу и заштити домаћих и егзотичних животиња на подручју општине Сврљиг, о изменама и допунама одлуке о одређивању радног времеан у трговинској, занатској и угоститељској делатности на територији општине Сврљиг, а потом су усвојена и решења о Извештају о раду општинског Штаба за ванредне ситуације за 2017. годину, усвојен је извештај о раду Центра за социјални рад за 2017. годину,  дата је агласности на Програм рада Центра за социјални рад за 2018. годину, утврђене су минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда, посебних и самосталних делова зграда на територији општине Сврљиг, усвојена је и Одлука о утврђивању износа накнаде за управљање у случају принудно постављеног професионалног управника за стамбене јединице на територији сврљишке општине.

Такође, на данашњој Скупштини усвојене су и две тачке из допуне:

  1. Предлог Одлуке о финансијској подршци ученицима Средње школе у Сврљигу
  2. Предлог решења о давању сагласности на Статут Предшколске установе “Полетарац“ Сврљиг.