Обустава саобраћаја на левој коловозној траци на локалном путу Л-23 Сврљиг-Плужина

Због оштећења коловоза на локалном путу број Л-23, другог А реда, Сврљиг-Плужина, вршиће се обустава саобраћај на левој коловозној траци у дужини од 500 метара, од почетне до крајње тачке клизишта, са наизменичним пропуштањем возила.

Део коловоза биће затворен до санирања оштећења коловоза.

У потпису
Општинска управа Сврљиг
Одсек за привреду и пољопривреду