Оглас о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини

Оглас о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини јавним усменим надметањем за постављање гараже.