Јавни позив за јавно надметање прикупљањем понуда за продају непосечене дрвне масе на пању

Јавни позив за јавно надметање прикупљањем понуда за продају непосечене дрвне масе на пању