Начелник

Општинском управом, као јединственим органом, руководи начелник.

Начелник Општинске управе  је Дејана Митић, дипл.правник.

E-mail: ousvrljig@gmail.com

Телефон: 018/821-104 локал 104