Општинска документа

СТАТУТ ОПШТИНЕ СВРЉИГ


У наставку можете преузети остала општинска документа:


  • Локална комунална такса:

  • Саобраћајни инспектор:

  • Комунални инспектор:
  • Контролне листе:
1 MB План рада саобраћајног инспектора 83 KB Контролна листа - Контролна листа превоза терета за сопствене потребе 154 KB Контролна листа - Контролна листа из области контроле трупа пута и путног земљишта на општинским путевима 104 KB Контролна листа - Контролна листа из области контроле јавног градског и приградског превоза путника 111 KB Контролна листа - Контролна листа из области контроле ауто такси превоза 118 KB Контролна листа - Контрола саобраћајне сигнализације 138 KB Контролна листа - Контрола пункта зимске службе 154 KB Контролна листа - Контрола прегледа пута у зимским условима одржавања 118 KB Контролна листа - Контрола коловозне конструкције са асфалтним слојевима 124 KB Контролна листа - Контрола коловозне конструкције од независних минералних материјала - макадамски коловоз 125 KB Контролна листа - Контрлона листа из области контроле редовног одржавања пута 97 KB Контролна листа - Контрлона листа из области контроле превоза путника за сопствене потребе 82 KB Контролна листа - Контрлона листа из области контроле јавног превоза путника у друмском саобраћају 94 KB Контролна листа - Контрлона листа из области контроле ванлинијског превоза путника у друмском саобраћају 128 KB Контролна листа - Контрлона извођења радова и вршења других штетних радњи од стране корисника општинских путева 64 KB Контролнa листа - Контрола раскопавања јавних површина

  • Грађевински инспектор:

  • Кодекс понашања службеника и намештеника у Општинској управи Општине Сврљиг: