Заменик начелника

Заменик начелника Општинске управе је Љубиша Стојковић, дипл.правник.

E-mail: ousvrljig@gmail.com

Телефон: 018/821-104 локал 104