Саветник за заштиту права пацијената

Саветник за заштиту права пацијената:

Снежана Милутиновић, дипломирани правник са положеним правосудним испитом

Радно време 07-15 часова, зграда Општинске управе Општине Сврљиг, канцеларија бр.10

E-mail: smsnekiii@gmail.com

Телефон: 062/800-57-16