Opština Svrljig

Radetova 31, 18360 Svrljig

+381 (18) 821 018

Kontakt telefon

Radno vreme

Pon. - Pet. 7:00 – 15:00

Javna preduzeća i ustanove

Opština Svrljig

JKSP “SVRLJIG“ Svrljig
Adresa: Ulica Radetova
Telefon: 018 821 174
Faks: 018 821 174
E-pošta: jkspsvrljig@gmail.com
Internet strana: www.jksp.svrljig.rs
direktor: Jovan Đorđević

CENTAR ZA TURIZAM KULTURU I SPORT
Adresa: Bore Price 2
Telefon: 018 821 059
Faks: 018 821 059
E-pošta: kcsvrljig@yahoo.com
Internet strana:  www.kcsvrljig.rs
Direktor: Miroslav Marković

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
Adresa: Ulica Hadžićeva
Telefon: 018 821 038
Faks: 018 821 038
E-pošta: csrsvrljig@yahoo.com
Internet strana: www.csrsvrljig.org.rs
direktor: Jelena Đorđević

PU POLETARAC
Adresa: Gordane Todorović bb
Telefon: 018 823 430
Faks: 018 823 430
E-pošta: poletaracsvrljig@gmail.com
Internet strana: www.poletarac.edu.rs
direktor: Dejan Miletić

OŠ DOBRILA STAMBOLIĆ
Adresa: Gordane Todorović bb
Telefon: 018 821 002
Faks: 018 821 002
E-pošta: ossvrljig@open.telekom.rs ;  dobrilastambolic@gmail.com
Internet strana: www.osdobrilastambolic.svrljig.rs
direktor: Saša Golubović

SŠ DUŠAN TRIVUNAC DRAGOŠ
Adresa: Gordane Todorović br. 2
Telefon: 018 821 002
Faks: 018 821 002
E-pošta: ssdtd@open.telekom.rs
Internet strana: www.ssdtd.edu.rs
direktor: Bojan Petrović