Opština Svrljig

Radetova 31, 18360 Svrljig

+381 (18) 821 018

Kontakt telefon

Radno vreme

Pon. - Pet. 7:00 – 15:00

Zdravstvo

Opština Svrljig

dzDom zdravlja “Dr Ljubinko Đorđević“ u Svrljigu je zdravstvena ustanova primarnog karaktera, koja zdravstvenu zaštitu pruža stanovništvu opštine Svrljig, odnosno stanovništvu koje gravitira na ovom području.

Početak pružanja zdravstvene zaštite stanovništvu ovog područja počinje mnogo godina unazad. Tačni podaci o datumu osnivanja zdravstvene ustanove ne postoje, ali se pouzdano zna da je zdravstevana zaštita stanovništvu tridesetih godina prošlog veka pružana od strane nekoliko lekara i medicinskih sestara – bolničara.

U prvim godinama posle drugog svetskog rata, u više nego skromnim, kako prostorijama tako i tehnički opremljenim kapacitetima, zdravstvenu zaštitu stanovništvu ovoga kraja pružala su dva lekara, dva bolničara, jedan zubar sa višom školom i jedan zubni tehničar. U narednim godinama ubrzano dolazi do širenja prvo prostornih kapaciteta, a kasnije i do tehničkog opremanja i zapošljavanja stručnih kadrova. Kasnije, 1952. godine otvorena je prva ambulanta u Guševcu, a 14.09.1963. god. izvršeno je prvo konstituisanje u Dom narodnog zdravlja – Svrljig. Taj dan se i dan danas slavi kao Dan Doma zdravlja. Značajnije prostorno i tehničko proširenje Dom zdravlja je doživeo 1978. godine, kada je izgrađena nova zgrada na preko 2000 kvadratnih metara korisne radne površine u kojoj se Dom zdravlja i dan danas nalazi.

Danas, Dom zdravlja zdravstvenu zaštitu stanovništvu opštine Svrljig obezbeđuje kroz ambulantno – poliklinički i dispanzerski metod rada. U svom sastavu zapošljava 101 radnika i to: 24 sa visokom školskom spremom – doktori medicine i stomatologije, i 51 radnika sa srednjom medicinskom školom.

Zdravstvena zaštita obezbeđuje se u sledećim oblastima:

 • zdravstvena zaštita odraslog stanovništva
 • zdravstvena zaštita predškolske i školske dece i omladine
 • zdravstvena zaštita žena
 • zdravstvena zaštita radnika
 • polivalentna patronaža
 • zubozdravstvena zaštita
 • labaratorijska dijagnostika
 • rentgen dijagnostika
 • kućna nega i lečenje
 • fizikalna i medicina i rehabilitacija
 • služba prevoza

Pored navedenih službi u Domu zdravlja Svrljig, u okviru službe opšte medicine ostvaruje se i 24 h usluga pruzanja hitne medicinske pomoći. kako u samom domu zdravlja, tako i izlaskom pripravne ekipe po pozivu, van Doma zdravlja.
U cilju pružanja zdravstvene zaštite seoskom stanovništvu, u sastavu Doma zdravlja rade i 3 zdravstvene stanice i 7 zdravstvenih ambulanti u selima svrljiške opštine – Guševac, Izvor, Lalinac, Lukovo, Burdimo, Grbavče,Varoš, Popšica, Davidovac i Galibabinac. U ovim zdravstvenim stanicama I ambulantama,po ustaljenom rasporedu, jednom nedeljno radi lekar,a usluge od strane srednjeg medicinskog osoblja mestanima pomenutih sela, pruzaju se svakodnevno.

Internet portal Doma zdravlja  domzdravlja.svrljig.rs