Општина Сврљиг

Претрага
Close this search box.

Извод из матичне књиге рођених

Општина Сврљиг
Подаци наручиоца

Захтеве за издавање докумената путем виртуелног матичара можете поднети искључиво ако сте
сагласни да вам документа буду достављена на кућну адресу као вредносна пошиљка.

Што значи да приликом пријема тражених докумената платите таксе и птт услугу.

Напомена: ПТТ услуга се плаћа за сваки докуменат посебно