Општина Сврљиг

Претрага
Close this search box.

Комунални инспектор

Комунални инспектор

Годишњи план инспекцијског надзора за 2020 годину - Комунални инспектор

Годишњи извештај о раду за 2017 - 2018 - 2019 годину - Комунални инспектор

Годишњи план инспекцијског надзора за 2019 годину - Комунални инспектор

Годишњи план инспекцијског надзора за 2018 годину - Комунални инспектор

Контролна листа о градском водоводу снабдевање водом за пиће

Контролна листа о градској канализацији

Контролна листа о одржавању јавних зелених површина

Контролна листа о уређајима одржавању гробља и сахрањивању

Контролна листа о септичким јамама

Контролна листа дрћање домаћих животиња, хватање и смештај паса и мачака луталица

Контролна листа држање домаћих животиња, копитари, папкари и живина осећне јаме

Контролна листа држања домаћих животиња, копитари, папкари и живина осећне јаме

Контолна листа држање домаћих животиња, пси, мачке, голубови, украсне и егзотичне птице

Контолна листа о радном времену у угоститељству

Контронла листа о радном времену у занатству и трговини

Годишњи план инспекцијског надзора за 2023. годину

Мишљење

Годишњи план инспекцијског надзора за 2023. годину

Годишњи план инспекцијског надзора за 2023. годину, стр.2

Годишњи план инспекцијског надзора за 2023. годину, стр.3

Годишњи план инспекцијског надзора за 2023. годину, стр.4

Годишњи план инспекцијског надзора за 2023. годину, стр.4

Годишњи план инспекцијског надзора за 2023. годину, стр.5

Годишњи план инспекцијског надзора за 2023. годину, стр.6

Годишњи план инспекцијског надзора за 2023. годину, стр.7

Годишњи план инспекцијског надзора за 2023. годину, стр.8

Годишњи план инспекцијског надзора за 2023. годину, стр.9