Општина Сврљиг

Радетова 31, 18360 Сврљиг

+381 (18) 821 018

Контакт телефон

Радно време

Пон. - Пет. 7:00 – 15:00

Комунални инспектор

Комунални инспектор

Годишњи план инспекцијског надзора за 2020 годину - Комунални инспектор

Годишњи извештај о раду за 2017 - 2018 - 2019 годину - Комунални инспектор

Годишњи план инспекцијског надзора за 2019 годину - Комунални инспектор

Годишњи план инспекцијског надзора за 2018 годину - Комунални инспектор

Контролна листа о градском водоводу снабдевање водом за пиће

Контролна листа о градској канализацији

Контролна листа о одржавању јавних зелених површина

Контролна листа о уређајима одржавању гробља и сахрањивању

Контролна листа о септичким јамама

Контролна листа дрћање домаћих животиња, хватање и смештај паса и мачака луталица

Контролна листа држање домаћих животиња, копитари, папкари и живина осећне јаме

Контролна листа држања домаћих животиња, копитари, папкари и живина осећне јаме

Контолна листа држање домаћих животиња, пси, мачке, голубови, украсне и егзотичне птице

Контолна листа о радном времену у угоститељству

Контронла листа о радном времену у занатству и трговини

Председник општине Сврљиг