Општина Сврљиг

Радетова 31, 18360 Сврљиг

+381 (18) 821 018

Контакт телефон

Радно време

Пон. - Пет. 7:00 – 15:00

Јавна предузећа и установе

ЈКСП “СВРЉИГ“ Сврљиг
Адреса: Улица Радетова
Телефон: 018 821 174
Факс: 018 821 174
Е-пошта: jkspsvrljig@gmail.com
Интернет страна: www.jksp.svrljig.rs
директор: Јован Ђорђевић

ЦЕНТАР ЗА ТУРИЗАМ КУЛТУРУ И СПОРТ
Адреса: Боре Прице 2
Телефон: 018 821 059
Факс: 018 821 059
Е-пошта: kcsvrljig@yahoo.com
Интернет страна:  www.kcsvrljig.rs
Директор: Милена Ристић

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Адреса: Улица Хаџићева
Телефон: 018 821 038
Факс: 018 821 038
Е-пошта: csrsvrljig@yahoo.com
Интернет страна: www.csrsvrljig.org.rs
директор: Јелена Ђорђевић

ПУ ПОЛЕТАРАЦ
Адреса: Гордане Тодоровић бб
Телефон: 018 823 430
Факс: 018 823 430
Е-пошта: poletaracsvrljig@gmail.com
Интернет страна: www.poletarac.edu.rs
директор: Дејан Милетић

ОШ ДОБРИЛА СТАМБОЛИЋ
Адреса: Гордане Тодоровић бб
Телефон: 018 821 002
Факс: 018 821 002
Е-пошта: ossvrljig@open.telekom.rs ;  dobrilastambolic@gmail.com
Интернет страна: www.osdobrilastambolic.svrljig.rs
директор: Саша Голубовић

СШ ДУШАН ТРИВУНАЦ ДРАГОШ
Адреса: Гордане Тодоровић бр. 2
Телефон: 018 821 002
Факс: 018 821 002
Е-пошта: ssdtd@open.telekom.rs
Интернет страна: www.ssdtd.edu.rs
директор: Бојан Петровић