Општина Сврљиг

Радетова 31, 18360 Сврљиг

+381 (18) 821 018

Контакт телефон

Радно време

Пон. - Пет. 7:00 – 15:00

План Генералне Регулације општине Сврљиг

plan01

План Генералне Регулације Сврљига 2014
3. Документациона основа
1. Одлука о изради
2. Услови надлежних институција
1. Министарство одбране РС
2. Министарство животне средине
3. Министарство пољопривреде, трговине
4. Министарство просвете и науке РС
5. Министарство за инф. и енергетику
6. Министарство здравља
7. Завод за заштиту природе Србије
8. ЈП Путеви Србије
9. ЈП Железнице Србије
10. ЈП Србијашуме
11. РС, Републички хидрометеоролошки завод
13. ВПЦ Сава-Дунав
14. РС, Републички геодетски завод
15. НИС
16. Србијагас
17. Транснафта
18. ВИП Мобиле
19. РС, Агенција за привредне регистре
20. ЕД Југоисток, ЕД Ниш
21. Телеком Србија
22. Пошта
23. РС, МУП-сектор за ванредне ситуације
24. АД Нишекспрес
25. ЈП Дирекција за изградњу Сврљиг
26. Установа за децу предшколског уздраста
27. Стручна школа Душан Тривунац
3. Извод из ППО Сврљиг 2024
4. Концепт плана
5. Извештај стручна контрола Концепта
6. Извештај о стратешкој процени утицаја
7. Извештај стручна контрола Нацрта
8. Новинарски оглас
9. Сумирање јавног увида
1. Примедбе
2. Извештај о обављеном јавном увиду
10. Извештај Министарства
11. Мишљење Завода за заштиту споменика
12. Сагчасност Министарства
13. Извештај о контроли усклађености
14. Образложење
15. Амандман
16. Одлука о усвајању Плана

Председник општине Сврљиг