Општина Сврљиг

Претрага
Close this search box.

План Генералне Регулације општине Сврљиг

plan01

План Генералне Регулације Сврљига 2014

Одлука о усвајању ПГР 2014

1. Текструални део

1. Насловна страна, стручни тим, садржај

2. Текст Плана

3. Образложење 1

4. Образложење 2

2. Графички део

01 НАМЕНА

2.1.САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ

2.2.САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ

2.3 САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ

3.1. УРБ.РЕГУЛАЦИЈА СА ГРАЂ.ЛИНИЈАМА

3.2. УРБ.РЕГУЛАЦИЈА СА ГРАЂ.ЛИНИЈАМА

3.3.УРБ.РЕГУЛАЦИЈА СА ГРАЂ.ЛИНИЈАМА

4.1.ЕЕ и ТТ МРЕЖА

4.2.ВОД и КАН МРЕЖА

4.3ГАС и ТОПЛИФИКАЦИЈА

05 НАЧИН СПРОВОЂЕЊА

06 ОБЈЕКТИ И ЗОНЕ ЗАШТИТЕ

П.С.1.ПОСТОЈЕЋЕ ЗОНЕ

П.С.2.ПОСТОЈЕЋЕ НАМЕНЕ

3. Документациона основа
2. Услови надлежних институција

Министарство одбране РС -1

Министарство одбране РС - 2

2. Министарство животне средине

Министарство животне средине - 04

3. Министарство пољопривреде, трговине

Министарство пољопривреде, трговине 1

Министарство пољопривреде, трговине 2

Министарство пољопривреде, трговине 3

4. Министарство просвете и науке РС

Министарство просвете и науке РС 1

Министарство просвете и науке РС 2

5. Министарство за инф. и енергетику

Министарство за инф. и енергетику 1

6. Министарство здравља

Министарство здравља 01

7. Завод за заштиту природе Србије

Завод за заштиту природе Србије 05

Завод за заштиту природе Србије 06

Завод за заштиту природе Србије 07

Завод за заштиту природе Србије 08

Завод за заштиту природе Србије 09

Завод за заштиту природе Србије 10

8. ЈП Путеви Србије

ЈП Путеви Србије 1

ЈП Путеви Србије 2

ЈП Путеви Србије 3

ЈП Путеви Србије 4

ЈП Путеви Србије 5

9. ЈП Железнице Србије

ЈП Железнице Србије 1

10. ЈП Србијашуме

ЈП Србијашуме 1

ЈП Србијашуме 2

11. РС, Републички хидрометеоролошки завод

РС, Републички хидрометеоролошки завод 1

РС, Републички хидрометеоролошки завод 2

РС, Републички хидрометеоролошки завод 3

13. ВПЦ Сава-Дунав

ВПЦ Сава-Дунав 1

14. РС, Републички геодетски завод

РС, Републички геодетски завод 1

РС, Републички геодетски завод 2

РС, Републички геодетски завод 3

15. НИС

НИС 1

НИС 2

НИС 3

16. Србијагас

Србијагас 1

Србијагас 2

17. Транснафта

Транснафта 1

Транснафта 2

18. ВИП Мобиле

ВИП Мобиле 1

ВИП Мобиле 2

19. РС, Агенција за привредне регистре

РС, Агенција за привредне регистре 1

20. ЕД Југоисток, ЕД Ниш

ЕД Југоисток, ЕД Ниш 1

ЕД Југоисток, ЕД Ниш 2

21. Телеком Србија

Телеком Србија 1

Телеком Србија 2

22. Пошта

Пошта 47

23. РС, МУП-сектор за ванредне ситуације

РС, МУП-сектор за ванредне ситуације 1

24. АД Нишекспрес

АД Нишекспрес 1

АД Нишекспрес 2

АД Нишекспрес 3

АД Нишекспрес 4

25. ЈП Дирекција за изградњу Сврљиг

ЈП Дирекција за изградњу Сврљиг 1

ЈП Дирекција за изградњу Сврљиг 2

ЈП Дирекција за изградњу Сврљиг 3

ЈП Дирекција за изградњу Сврљиг 4

26. Установа за децу предшколског уздраста

Установа за децу предшколског уздраста 1

27. Стручна школа Душан Тривунац

Стручна школа Душан Тривунац 1

3. Извод из ППО Сврљиг 2024

Извод из ППО Сврљиг 2024

4. Концепт плана

Текст концепта са образложењем

5. Извештај стручна контрола Концепта
6. Извештај о стратешкој процени утицаја

Извештај о стратешкој процени утицаја

7. Извештај стручна контрола Нацрта

Извештај 11

Извештај 12

Извештај 21

Извештај 22

8. Новинарски оглас

Новинарски оглас

9. Сумирање јавног увида

Примедбе

2. Извештај о обављеном јавном увиду
10. Извештај Министарства

1. мишљење Субара

2. мишљење Темерински

3. мишљење Тихомир

4. мишљење Бједов

5. мишљење Јелић

6. Став Обрађивача

7, Допуна Став обрађивача

8. Допис

9. Извештај

11. Мишљење Завода за заштиту споменика

Мишљење 1

Мишљење 2

12. Сагчасност Министарства

Сагласност

13. Извештај о контроли усклађености

Извештај 1

Извештај 2

Извештај 3

Извештај 4

14. Образложење
15. Амандман

Амандман 1

Амандман 2

16. Одлука о усвајању Плана
Службени лист Града Ниша

ПГР Сврљиг - Службени лист Града Ниша 26-2020