Општина Сврљиг

Претрага
Close this search box.

Грађевински инспектор

Грађевински инспектор

План рада грађевинског инспектора ОУ Сврљиг за 2020 годину - Усвојен

Годишњи извештај - Грађевински инспектор за 2018. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2018. годину

Надзор по издатој дозволи

Надзор по члану 145

Темељ

Конструкције

Употребна дозвола

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инсепкције 2023.

Документ

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инсепкције 2023. год. стр. 1

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инсепкције 2023. год. стр. 2

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инсепкције 2023. год. стр. 3

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инсепкције 2023. год. стр. 4

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инсепкције 2023. год. стр. 5

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инсепкције 2023. год. стр. 6

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инсепкције 2023. год. стр. 7

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инсепкције 2023. год. стр. 8

Документација

Таксе и накнаде - Сврљиг - ЦЕОП - Октобар 2021

Захтев за издавање информације о локацији