Општина Сврљиг

Претрага
Close this search box.

Просторни план општине Сврљиг 2024

ПГР 2023

1. 3ID PGR Svrljiga - Planirana namena

2. 3ID PGR Svrljiga - Saobracajno resenje

3. 3ID PGR Svrljiga - Urbanisticka regulacija

3ID PGR Svrljiga

4.1. 3ID PGR Svrljiga - EE i TK

4.2. 3ID PGR Svrljiga - HIDRO

4.3. 3ID PGR Svrljiga - GiT

5. 3ID PGR Svrljiga - Nacin sprovodjenja

6. 3ID PGR Svrljiga - Objekti i zone zastite

Документација плана

1 Одлука о иѕради просторног плана

2 Иѕводи из планских докумената вишег реда и других развојних докумената

3 Услови надлежних институција

4 Подаци и радни материјал општине

5 Елаборати по појединим областима

8 Мишљења надлежних институција

8 Сагласност министра и усвајање плана

9 Одлука о изради стратешке процедуре утицаја

10 Сагласност на стратешку процену утицаја

11 Извештај о стратешкој процени утицаја ППО Сврљиг 2024

6 Концепт плана

ППО Сврљиг концепт

7 Извештаји комисије

Извештај о стручној контроли концепта плана

Извештај о стручној контроли нацрта плана

Јавни увид

ППОС 2024

ППО Сврљиг 2024

Аутодеск Експрес Прегледач / Програм ѕа преглед фајлова

ExpressViewerSetup

Рефералне карте 50 000

Реферална карта 1 НАМЕНА ПРОСТОРА
Реферална карта 2 МРЕЖА НАСЕЉА И ИНФРАСТРУКТУРНИ СИТЕМИ
Реферална карта 3 ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА ПРОСТОРА
Реферална карта 4 КАРТА СПРОВОЂЕЊА

Шематски прикази и уређења насеља Р 5000 и 10 000

Шематски прикази