Општина Сврљиг

Радетова 31, 18360 Сврљиг

+381 (18) 821 018

Контакт телефон

Радно време

Пон. - Пет. 7:00 – 15:00

Просторни план општине Сврљиг 2024

Документација плана

1 Одлука о иѕради просторног плана

2 Иѕводи из планских докумената вишег реда и других развојних докумената

3 Услови надлежних институција

4 Подаци и радни материјал општине

5 Елаборати по појединим областима

8 Мишљења надлежних институција

8 Сагласност министра и усвајање плана

9 Одлука о изради стратешке процедуре утицаја

10 Сагласност на стратешку процену утицаја

11 Извештај о стратешкој процени утицаја ППО Сврљиг 2024

6 Концепт плана

ППО Сврљиг концепт

7 Извештаји комисије

Извештај о стручној контроли концепта плана

Извештај о стручној контроли нацрта плана

Јавни увид

ППОС 2024

ППО Сврљиг 2024

Аутодеск Експрес Прегледач / Програм ѕа преглед фајлова

ExpressViewerSetup

Рефералне карте 50 000

Реферална карта 1 НАМЕНА ПРОСТОРА
Реферална карта 2 МРЕЖА НАСЕЉА И ИНФРАСТРУКТУРНИ СИТЕМИ
Реферална карта 3 ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА ПРОСТОРА
Реферална карта 4 КАРТА СПРОВОЂЕЊА

Шематски прикази и уређења насеља Р 5000 и 10 000

Шематски прикази