Општина Сврљиг

Радетова 31, 18360 Сврљиг

+381 (18) 821 018

Контакт телефон

Радно време

Пон. - Пет. 7:00 – 15:00

Јавна предузећа и установе

 • ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ СВРЉИГА
  Адреса: Улица Радетова
  Телефон: 018 821 018
  Факс: 018 821 018
  Е-пошта: direkcijazaizgradnju@svrljig.net
  Интернет страна:  www.jpdirekcijasvrljig.rs
  Директор: в.д. Добривоје Стојановић
 • ЈКСП “СВРЉИГ“ Сврљиг
  Адреса: Улица Радетова
  Телефон: 018 821 174
  Факс: 018 821 174
  Е-пошта: jkspsvrljig@gmail.com
  Интернет страна: www.jksp.svrljig.rs
  директор: Игор Давидовић

 • ЦЕНТАР ЗА ТУРИЗАМ КУЛТУРУ И СПОРТ
  Адреса: Боре Прице 2
  Телефон: 018 821 059
  Факс: –
  Е-пошта: kcsvrljig@yahoo.com
  Интернет страна:  www.kcsvrljig.rs
  Директор: Зоран Гавриловић

 • ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
  Адреса: Улица Хаџићева
  Телефон: 018 821 038
  Факс: 018 821 038
  Е-пошта: csrsvrljig@yahoo.com
  Интернет страна: www.csrsvrljig.org.rs
  директор: Весна Недељковић

 • ПУ ПОЛЕТАРАЦ
  Адреса: Гордане Тодоровић бб
  Телефон: 018 823 430
  Факс: 018 823 430
  Е-пошта: poletaracsvrljig@gmail.com
  Интернет страна: www.poletarac.edu.rs
  директор: Дејан Милетић

 • ОШ ДОБРИЛА СТАМБОЛИЋ
  Адреса: Гордане Тодоровић бб
  Телефон: 018 821 002
  Факс: 018 821 002
  Е-пошта: ossvrljig@open.telekom.rs ;  dobrilastambolic@gmail.com
  Интернет страна: www.osdobrilastambolic.svrljig.rs
  директор: Саша Голубовић

 • СШ ДУШАН ТРИВУНАЦ ДРАГОШ
  Адреса: Гордане Тодоровић бр. 2
  Телефон: 018 821 002
  Факс: 018 821 002
  Е-пошта: контакт
  Интернет страна: www.ssdtd.edu.rs
  директор: Лела Митић