Општина Сврљиг

Претрага
Close this search box.

Секретар Скупштине

Бојана Голубовић, дипломирани правник.
Секретар скупштине општине стара се о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.