Општина Сврљиг

Радетова 31, 18360 Сврљиг

+381 (18) 821 018

Контакт телефон

Радно време

Пон. - Пет. 7:00 – 15:00

Секретар Скупштине

Општина Сврљиг

Мариола Гагић рођена 23.08.1969. године у Сврљигу. Средњу школу „Светозар Марковић“ завршила у Нишу.

Правни факултет је завршила у Нишу, а правосудни испит 29.12.2011. године положила у Београду.

Засновала радни однос у Општинској управи у Сврљигу на имовинско-правним пословима 2005. године, а за секретара СО-е изабрана први пут 2008. године.

Од тада је већ шест година запослена у Скупштини општине Сврљиг на функцији секретара СО-е Сврљиг.

Удата је и мајка једног пунолетног детета.