Општина Сврљиг

Радетова 31, 18360 Сврљиг

+381 (18) 821 018

Контакт телефон

Радно време

Пон. - Пет. 7:00 – 15:00

Скупштинске одлуке

Општина Сврљиг

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2016/08/Одлуке-и-Решења-са-31.-Скупштине-општине-од-04.02.2016..doc in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2015/12/Одлуке-и-Решења-са-30.-седнице-СО-Сврљиг-одржане-17.12.2015..doc in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2015/03/Решење-о-усвајању-плана-рада-Штаба-за-ванредне-ситуације-општине-Сврљиг.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2015/03/Решење-о-усвајању-плана-и-програма-рада-Центра-за-туризам-културу-и-спорт.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2015/03/Решење-о-усвајању-извештаја-о-раду-Центра-за-туриза-културу-и-спорт.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2015/03/Решење-о-усвајању-извештаја-о-раду-Општинског-штаба-за-ванредне-ситуације.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2015/03/Решење-о-усвајању-извештаја-о-раду-Центра-за-социјални-рад.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2015/03/Решење-о-усвајању-извештаја-о-раду-Општинске-управе.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2015/03/Решење-о-усвајању-извештаја-о-раду-ЈП-Дирекција-за-изградњу-Сврљига.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2015/03/Решење-о-разрешењу-чланова-школског-одбора-ОШ-Добрила-Стамболић.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2015/03/Решење-о-усвајању-годишњег-извештаја-о-раду-за-2014.-год.-Општинског-правобранилаштва.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2015/03/Решење-о-разрешењу-члана-УО-Центра-за-туризам-кутлтуру-и-спорт.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2015/03/Решење-о-разрешењу-ВД-директора-ЈП-Дирекција-за-изградњу-Сврљига.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2015/03/Решење-о-именовању-чланова-школског-одбора-ОШ-Добрила-Стамболић.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2015/03/Решење-о-именовању-члана-УО-Центра-за-туризам-кутлтуру-и-спорт.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2015/03/Решење-о-именовању-ВД-директора-ЈП-Дирекција-за-изградњу-Сврљига.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2015/03/Решење-о-давању-сагласности-на-програм-рада-Центра-за-социјални-рад.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2015/03/Решење-о-давању-сагласности-на-правнилик-о-унутрашњој-организацији-и-систематизацији-радних-места-у-ЈКСП-Сврљиг.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2015/03/РЕшење-о-давању-сагласности-на-правилник-о-раду-ЈКСП-Сврљиг.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2015/03/Одлука-о-усвајању-Предлога-концесионог-акта-изградње-Регионалног-центра-за-управљање-отпадом-КЕЛЕШ.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2015/03/Одлука-о-утврђивању-доприноса-за-уређење-грађевинског-земљишта.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2015/03/Одлука-о-прибављању-располагању-и-управљању-стварима-у-јавној-својини-општине-Сврљиг.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2015/03/Одлука-о-допуни-одлуке-о-накнадама-одборника-чланова-О.-Већа-радних-тела-и-висини-путних-трошкова-одборника.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2015/03/Одлука-о-предлогу-Влади-РС-да-донесе-Одлуку-о-преносу-права-јавне-својине.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2015/03/Решење-о-разрешењу-председника-и-јеног-члана-УО-Дома-здравља.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2015/03/Решење-о-разрешењу-члана-УО-Дома-здравља.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2015/03/Решење-о-доношењу-локалног-акционог-плана-запошљавања-за-период-2015.-до-2018..docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2015/03/Решење-о-именовању-председника-и-једног-члана-УО-Дома-здравља.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2015/03/Решење-о-именовању-члана-УО-Дома-здравља.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2015/03/Решење-о-давању-сагласности-на-одлуку-о-отуђењу-осн.средст.-ауточистилице-ЈКСП.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2015/03/Решење-о-разрешењу-члана-школског-одбора-Средње-школе.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2015/03/Решење-о-усвајању-извештаја-о-утрошку-средстава-спортских-клубова-у-2014..docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2015/03/Решење-о-именовању-члана-УО-Центра-за-социјални-рад.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2015/03/Решење-о-именовању-члана-школског-одбора-Средње-школе.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2015/03/Решење-о-разрешењу-члана-УО-Центра-за-социјални-рад.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2015/03/Решење-о-усвајању-финансијског-плана-СО-Сврљиг.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2015/03/Решење-о-разрешењу-члана-школског-одбора-ОШ.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2015/03/Решење-о-именовању-члана-школског-одбора-ОШ.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2015/03/Одлука-о-усвајању-плана-Јавних-набавки-СО-за-2015..docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/Решење-о-усвајању-Извештаја-о-реализацији-плана-рада-ПУ-Полетарац-Сврљиг.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/Решење-о-разрешењу-чланова-школског-одбора-ССШ-Душан-Тривунац-Драгош.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/Решење-о-разрешењу-председника-и-чланова-надзорног-одбора-Дома-здравља-Сврљиг1.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/Решење-о-разрешењу-члана-школског-одбора-ОШ-Добрила-Стамболић-Сврљиг.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/Решење-о-разрешењу-председника-УО-Дома-здравља-Сврљиг.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/Решење-о-разрешењу-председника-и-чланова-надзорног-одбора-Дома-здравља-Сврљиг.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/Решење-о-именовању-чланова-школског-одбора-ССШ-Душан-Тривунац-Драгош.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/Решење-о-именовању-члана-школског-одбора-ОШ-Добрила-Стамболић-Сврљиг.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/Решење-о-именовању-председника-УО-Дома-здравља-Сврљиг.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/Решење-о-именовању-председника-и-чланова-надзорног-одбора-Дома-здравља-Сврљиг.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/Решење-о-избору-члана-Општинског-већа-општине-Сврљиг.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/Решење-о-давању-сагласности-на-годишњи-план-рада-ПУ-Полетарац-Сврљиг.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/Одлука-о-финансијској-подршци-породици-са-децом-основношколског-узраста.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/Одлука-о-изменама-и-допунама-Одлуке-о-финансијској-помоћи-брачним-паровима.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/Одлука-о-давању-сагласности-ЈП-Дирекцији-за-изградњу-Сврљига-за-постављање-видео-надзора.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/Одлука-о-давању-сагласности-ЈП-Дирекција-за-изградњу-Сврљиг-да-може-поставити-опрему-за-грејање-балон-сале.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/Статут-општине-Сврљиг-пречишћени-текст.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/Решење-о-усвајању-извештаја-о-извршењу-Одлуке-о-буџету-општине-Сврљиг-за-период-јануар-јун-2014.-године.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/Решење-о-усвајању-извештаја-Анкетног-однора-за-преиспитивање-начина-коришћења-новчаних-средстава-додељених....docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/Решење-о-именовању-чланова-школског-одбора-ССШ-Душан-Тривунац-Драгош-Сврљиг.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/Решење-о-разрешењу-школског-одбора-ССШ-Душан-Тривунац-Драгош-Сврљиг.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/Решење-о-разрешењу-директора-ЈП-Дирекција-за-изградњу-Сврљиг.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/Решење-о-именовању-вд-директора-ЈП-Дирекција-за-изградњу-Сврљиг.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/Решење-о-давању-сагласности-на-Одлуку-о-измени-статута-ЈП-Дирекција-за-изградњу-Сврљига.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/Решење-о-давању-сагласности-на-измену-и-проширење-ценовника-одржавање-чистоће.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/Решење-о-давању-сагласности-на-другу-измену-и-допуну-програма-пословања-ЈКСП-Сврљиг-за-2014.-годину.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/Одлука-о-формирању-јединице-цивилне-заштите-опште-намене-општине-Сврљиг.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/Одлука-о-предлогу-Влади-Републике-Србије-да-донесе-Одлуку.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/Одлука-о-измени-Одлуке-о-начелима-комасације-у-делу-КО-Плужина-општина-Сврљиг.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/Одлука-о-измени-и-допуни-Одлуке-о-буџету-општине-Сврљиг-за-2014.-годину.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/Одлука-о-давању-сагласности-о-преносу-возила-без-накнаде.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/Решење-о-разрешењу-заменика-председника-Скупштине-општине-Сврљиг.doc in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/Решење-о-избору-заменика-председника-Скупштине-општине-Сврљиг.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/Решење-о-давању-сагласности-на-утврђивање-обима-и-количине-послова-на-одржавање-локалних-и-некатегорисаних-путева-за-2014..docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/Решење-о-давању-сагласности-ЈКСП-Сврљиг-за-куповину-половног-багера-ровокопача-и-прикљ.уређаја-у-износу-од-2-800-000-динара-без-ПДВа.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/Решење-о-давању-сагласности-за-издавање-у-закуп-пословног-простора-ЈКСП-Сврљиг.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/Одлука-о-изменама-и-допунама-статута-општине-Сврљиг.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/ОДЛУKА-О-УСВАЈАЊУ-ПЛАНА-ГЕНЕРАЛНЕ-РЕГУЛАЦИЈЕ-СВРЉИГА1.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/РЕШЕЊЕ-О-СТАВЉАЊУ-ВАН-СНАГЕ-РЕШЕЊА-О-ИМЕНОВАЊУ-ЧЛАНОВА-ШКОЛСКОГ-ОДБОРА-СС-ШКОЛЕ-ДУШАН-ТРИВУНАЦ-ДРАГОШ.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/РЕШЕЊЕ-О-СТАВЉАЊУ-ВАН-СНАГЕ-РЕШЕЊА-О-РАЗРЕШЕЊУ-ЧЛАНОВА-ШКОЛСКОГ-ОДБОРА-СС-ШКОЛЕ-ДУШАН-ТРИВУНАЦ-ДРАГОШ.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/РЕШЕЊЕ-О-РАЗРЕШЕЊУ-ПРЕДСЕДНИКА-КОМИСИЈЕ-ЗА-СТАТУТ-И-ПРОПИСЕ.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/РЕШЕЊЕ-О-О-ИМЕНОВАЊУ-ЧЛАНОВА-ШКОЛСКОГ-ОДБОРА-ССШ-ДУШАН-ТРИВУНАЦ-ДРАГОШ.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/РЕШЕЊЕ-О-О-РАЗРЕШЕЊУ-ЧЛАНОВА-СС-ШКОЛЕ-ДУШАН-ТРИВУНАЦ-ДРАГОШ.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/РЕШЕЊЕ-О-ИМЕНОВАЊУ-ПРЕДСЕДНИКА-КОМИСИЈЕ-ЗА-СТАТУТ-И-ПРОПИСЕ.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/РЕШЕЊЕ-О-ДАВАЊУ-САГЛАСНОСТИ-НА-ИЗМЕНЕ-И-ДОПУНЕ-ПРОГРАМА-ПОСЛОВАЊА-ЈКСП.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/РЕШЕЊЕ-О-ДАВАЊУ-САГЛАСНОСТИ-НА-ИЗМЕНЕ-И-ДОПУНЕ-ПРОГРАМА-ПОСЛОВАЊА-ЈКСП-СВРЉИГ-СВРЉИГ-ЗА-2014.-ГОДИНУ.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/Решење-о-именовању-председника-и-чланова-Савета-за-безбедност.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/Решење-о-разрешењу-председника-и-чланова-Савета-за-безбедност.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/ОДЛУКА-О-ОТУЂЕЊУ-И-ДАВАЊУ-У-ЗАКУП-ГРАЂЕВИНСКОГ-ЗЕМЉИШТА2.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/ОДЛУКА-О-ЈАВНИМ-ПРИЗНАЊИМА-ОПШТИНЕ-СВРЉИГ1.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/ОДЛУКА-О-ИЗМЕНАМА-И-ДОПУНАМА-ОДЛУКЕ-О-ЛОКАЛНИМ-КОМУНАЛНИМ-ТАКСАМА1.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/ОДЛУКА-О-ЗАВРШНОМ-РАЧУНУ-БУЏЕТА-ОПШТИНЕ-СВРЉИГ-ЗА-2013.-ГОДИНУ.doc in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/Одлука-о-пружању-помоћи-угроженим-подручјима-од-поплава.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/РЕШЕЊЕ-О-ДАВАЊУ-САГЛАСНОСТИ-ЈКСП-СВРЉИГ-НА-КРЕДИТНО-ЗАДУЖЕЊЕ-ЛИЗИНГ-ЗА-КУПОВИНУ-КОМБИНИРКЕ.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/ОДЛУКА-О-ОТУЂЕЊУ-И-ДАВАЊУ-У-ЗАКУП-ГРАЂЕВИНСКОГ-ЗЕМЉИШТА1.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/ОДЛУКА-О-ЈАВНИМ-ПРИЗНАЊИМА-ОПШТИНЕ-СВРЉИГ.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/ОПЕРАТИВНИ-ПЛАН-ОДБРАНЕ-ОД-ПОПЛАВЕ-ЗА-ВОДЕ-II-РЕДА-ОПШТИНЕ-СВРЉИГ-ЗА-2014.-ГОДИНУ.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/ОДЛУКА-О-ОТУЂЕЊУ-И-ДАВАЊУ-У-ЗАКУП-ГРАЂЕВИНСКОГ-ЗЕМЉИШТА.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/ОДЛУКА-О-ИЗМЕНАМА-И-ДОПУНАМА-ОДЛУКЕ-О-ЛОКАЛНИМ-КОМУНАЛНИМ-ТАКСАМА.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/ОДЛУKА-О-УСВАЈАЊУ-ПЛАНА-ГЕНЕРАЛНЕ-РЕГУЛАЦИЈЕ-СВРЉИГА.docx in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/uploads/2014/02/Одлука-о-верификацији-мандата-одборника-у-СО-Сврљиг.doc in /www/webvol25/ez/y6bk67pl6gi5o4z/svrljig.rs/public_html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737
Одлуке и Решења са 31. Скупштине општине од 04.02.2016. Одлуке и Решења са 30. седнице СО Сврљиг одржане 17.12.2015. Решење о усвајању плана рада Штаба за ванредне ситуације општине Сврљиг Решење о усвајању плана и програма рада Центра за туризам, културу и спорт Решење о усвајању извештаја о раду Центра за туриза, културу и спорт Решење о усвајању извештаја о раду Општинског штаба за ванредне ситуације Решење о усвајању извештаја о раду Центра за социјални рад Решење о усвајању извештаја о раду Општинске управе Решење о усвајању извештаја о раду ЈП Дирекција за изградњу Сврљига Решење о разрешењу чланова школског одбора ОШ Добрила Стамболић Решење о усвајању годишњег извештаја о раду за 2014. год. Општинског правобранилаштва Решење о разрешењу члана УО Центра за туризам, кутлтуру и спорт Решење о разрешењу ВД директора ЈП Дирекција за изградњу Сврљига Решење о именовању чланова школског одбора ОШ Добрила Стамболић Решење о именовању члана УО Центра за туризам, кутлтуру и спорт Решење о именовању ВД директора ЈП Дирекција за изградњу Сврљига Решење о давању сагласности на програм рада Центра за социјални рад Решење о давању сагласности на правнилик о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЈКСП Сврљиг РЕшење о давању сагласности на правилник о раду ЈКСП Сврљиг Одлука о усвајању Предлога концесионог акта изградње Регионалног центра за управљање отпадом КЕЛЕШ Одлука о утврђивању доприноса за уређење грађевинског земљишта Одлука о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини општине Сврљиг Одлука о допуни одлуке о накнадама одборника, чланова О. Већа, радних тела и висини путних трошкова одборника Одлука о предлогу Влади РС да донесе Одлуку о преносу права јавне својине Решење о разрешењу председника и једног члана УО Дома здравља Решење о разрешењу члана УО Дома здравља Решење о доношењу локалног акционог плана запошљавања за период 2015. до 2018. Решење о именовању председника и једног члана УО Дома здравља Решење о именовању члана УО Дома здравља Решење о давању сагласности на одлуку о отуђењу осн.средст. ауточистилице ЈКСП Решење о разрешењу члана школског одбора Средње школе Решење о усвајању извештаја о утрошку средстава спортских клубова у 2014. Решење о именовању члана УО Центра за социјални рад Решење о именовању члана школског одбора Средње школе Решење о разрешењу члана УО Центра за социјални рад Решење о усвајању финансијског плана СО Сврљиг Решење о разрешењу члана школског одбора ОШ Решење о именовању члана школског одбора ОШ Одлука о усвајању плана Јавних набавки СО за 2015. 80 KB Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. Решење о усвајању Извештаја о реализацији плана рада ПУ Полетарац Сврљиг Решење о разрешењу чланова школског одбора ССШ Душан Тривунац Драгош Решење о разрешењу председника и чланова надзорног одбора Дома здравља Сврљиг Решење о разрешењу члана школског одбора ОШ Добрила Стамболић Сврљиг Решење о разрешењу председника УО Дома здравља Сврљиг Решење о разрешењу председника и чланова надзорног одбора Дома здравља Сврљиг Решење о именовању чланова школског одбора ССШ Душан Тривунац Драгош Решење о именовању члана школског одбора ОШ Добрила Стамболић Сврљиг Решење о именовању председника УО Дома здравља Сврљиг Решење о именовању председника и чланова надзорног одбора Дома здравља Сврљиг Решење о избору члана Општинског већа општине Сврљиг Решење о давању сагласности на годишњи план рада ПУ Полетарац Сврљиг Одлука о финансијској подршци породици са децом основношколског узраста Одлука о изменама и допунама Одлуке о финансијској помоћи брачним паровима Одлука о давању сагласности ЈП Дирекцији за изградњу Сврљига за постављање видео надзора Одлука о давању сагласности ЈП Дирекција за изградњу Сврљиг да може поставити опрему за грејање балон сале Статут општине Сврљиг Решење о усвајању извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Сврљиг за период јануар-јун 2014. године Решење о усвајању извештаја Анкетног однора за преиспитивање начина коришћења новчаних средстава додељених... Решење о именовању чланова школског одбора ССШ Душан Тривунац Драгош Сврљиг Решење о разрешењу школског одбора ССШ Душан Тривунац Драгош Сврљиг Решење о разрешењу директора ЈП Дирекција за изградњу Сврљиг Решење о именовању вд директора ЈП Дирекција за изградњу Сврљиг Решење о давању сагласности на Одлуку о измени статута ЈП Дирекција за изградњу Сврљига Решење о давању сагласности на измену и проширење ценовника одржавање чистоће Решење о давању сагласности на другу измену и допуну програма пословања ЈКСП Сврљиг за 2014. годину Одлука о формирању јединице цивилне заштите опште намене општине Сврљиг Одлука о предлогу Влади Републике Србије да донесе Одлуку Одлука о измени Одлуке о начелима комасације у делу КО Плужина, општина Сврљиг Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Сврљиг за 2014. годину Одлука о давању сагласности о преносу возила без накнаде Решење о разрешењу заменика председника Скупштине општине Сврљиг Решење о избору заменика председника Скупштине општине Сврљиг Решење о давању сагласности на утврђивање обима и количине послова на одржавање локалних и некатегорисаних путева за 2014. Решење о давању сагласности ЈКСП Сврљиг за куповину половног багера-ровокопача и прикљ.уређаја у износу од 2 800 000 динара без ПДВа Решење о давању сагласности за издавање у закуп пословног простора ЈКСП Сврљиг Одлука о изменама и допунама статута општине Сврљиг ОДЛУKА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СВРЉИГА РЕШЕЊЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СС ШКОЛЕ ДУШАН ТРИВУНАЦ ДРАГОШ РЕШЕЊЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СС ШКОЛЕ ДУШАН ТРИВУНАЦ ДРАГОШ РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТ И ПРОПИСЕ РЕШЕЊЕ О О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ССШ ДУШАН ТРИВУНАЦ ДРАГОШ РЕШЕЊЕ О О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА СС ШКОЛЕ ДУШАН ТРИВУНАЦ ДРАГОШ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТ И ПРОПИСЕ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКСП РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКСП СВРЉИГ СВРЉИГ ЗА 2014. ГОДИНУ Решење о именовању председника и чланова Савета за безбедност Решење о разрешењу председника и чланова Савета за безбедност ОДЛУКА О ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ОДЛУКА О ЈАВНИМ ПРИЗНАЊИМА ОПШТИНЕ СВРЉИГ ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СВРЉИГ ЗА 2013. ГОДИНУ Одлука о пружању помоћи угроженим подручјима од поплава РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈКСП СВРЉИГ НА КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ-ЛИЗИНГ ЗА КУПОВИНУ КОМБИНИРКЕ ОДЛУКА О ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ОДЛУКА О ЈАВНИМ ПРИЗНАЊИМА ОПШТИНЕ СВРЉИГ ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВЕ ЗА ВОДЕ II РЕДА ОПШТИНЕ СВРЉИГ ЗА 2014. ГОДИНУ ОДЛУКА О ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ОДЛУКА О ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ОДЛУKА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СВРЉИГА ОДЛУKА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СВРЉИГА Одлука о верификацији мандата одборника у СО Сврљиг 46 KB Решење о давању сагласности на уговор о обављању комуналних делатности од јавног значаја на територији општине Сврљиг закључен између ЈП Дирекције за изградњу Сврљига и ЈКСП ''Сврљиг'' Сврљиг