Изборник Затворити

Општинска документа


Warning: filesize(): stat failed for /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/uploads/2014/02/Статут-општине-Сврљиг-пречишћени-текст.docx in /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/uploads/2018/03/Извештај-о-раду-саобраћајног-инспектора-за-2017.-годину.doc in /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/uploads/2016/06/ID-03-Kontrolna-lista-o-zauzeåu-javnih-povrtina.docx in /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/uploads/2017/04/План-рада-саобраћајног-инспектора.doc in /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/uploads/2017/04/Контролна-листа-Контролна-листа-превоза-терета-за-сопствене-потребе.doc in /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/uploads/2017/04/Контролна-листа-Контролна-листа-из-области-контроле-трупа-пута-и-путног-земљишта-на-општинским-путевима.doc in /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/uploads/2017/04/Контролна-листа-Контролна-листа-из-области-контроле-јавног-градског-и-приградског-превоза-путника.doc in /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/uploads/2017/04/Контролна-листа-Контролна-листа-из-области-контроле-ауто-такси-превоза.doc in /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/uploads/2017/04/Контролна-листа-Контрола-саобраћајне-сигнализације.doc in /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/uploads/2017/04/Контролна-листа-Контрола-пункта-зимске-службе.doc in /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/uploads/2017/04/Контролна-листа-Контрола-прегледа-пута-у-зимским-условима-одржавања.doc in /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/uploads/2017/04/Контролна-листа-Контрола-коловозне-конструкције-са-асфалтним-слојевима.doc in /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/uploads/2017/04/Контролна-листа-Контрола-коловозне-конструкције-од-независних-минералних-материјала-макадамски-коловоз.doc in /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/uploads/2017/04/Контролна-листа-Контрлона-листа-из-области-контроле-редовног-одржавања-пута.doc in /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/uploads/2017/04/Контролна-листа-Контрлона-листа-из-области-контроле-превоза-путника-за-сопствене-потребе.doc in /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/uploads/2017/04/Контролна-листа-Контрлона-листа-из-области-контроле-јавног-превоза-путника-у-друмском-саобраћају.doc in /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/uploads/2017/04/Контролна-листа-Контрлона-листа-из-области-контроле-ванлинијског-превоза-путника-у-друмском-саобраћају.doc in /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/uploads/2017/04/Контролна-листа-Контрлона-извођења-радова-и-вршења-других-штетних-радњи-од-стране-корисника-општинских-путева.doc in /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/uploads/2017/04/Контролнa-листа-Контрола-раскопавања-јавних-површина.doc in /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/uploads/2018/03/План-надзора-за-2018.-годину.pdf in /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/uploads/2018/03/Списак-издатих-решења-о-озакоњењу-објеката-за-2017.-годину-Регистар-база-података-за-решња-бесправно-саграђених-објеката-2017..pdf in /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/uploads/2018/03/05-Употребна-дозвола.docx in /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/uploads/2018/03/Годишњи-извештај-2017-грађевинска-инсепкција-Сврљиг.docx in /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/uploads/2018/03/02-Надзор-по-члану-145.docx in /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/uploads/2018/03/03-Темељи.docx in /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/uploads/2018/03/04-Конструкције.docx in /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/uploads/2018/03/01-Надзор-по-издатој-дозволи.docx in /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

Warning: filesize(): stat failed for /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/uploads/2017/12/Кодекс-понашања.docx in /home/svrljig/svrljig.rs/html/wp-content/plugins/pretty-file-list-pro/PrettyFileListPro.php on line 737

СТАТУТ ОПШТИНЕ СВРЉИГ


У наставку можете преузети остала општинска документа:


  • Локална комунална такса:

  • Саобраћајни инспектор:

  • Комунални инспектор:
  • Контролне листе:
План рада саобраћајног инспектора Контролна листа - Контролна листа превоза терета за сопствене потребе Контролна листа - Контролна листа из области контроле трупа пута и путног земљишта на општинским путевима Контролна листа - Контролна листа из области контроле јавног градског и приградског превоза путника Контролна листа - Контролна листа из области контроле ауто такси превоза Контролна листа - Контрола саобраћајне сигнализације Контролна листа - Контрола пункта зимске службе Контролна листа - Контрола прегледа пута у зимским условима одржавања Контролна листа - Контрола коловозне конструкције са асфалтним слојевима Контролна листа - Контрола коловозне конструкције од независних минералних материјала - макадамски коловоз Контролна листа - Контрлона листа из области контроле редовног одржавања пута Контролна листа - Контрлона листа из области контроле превоза путника за сопствене потребе Контролна листа - Контрлона листа из области контроле јавног превоза путника у друмском саобраћају Контролна листа - Контрлона листа из области контроле ванлинијског превоза путника у друмском саобраћају Контролна листа - Контрлона извођења радова и вршења других штетних радњи од стране корисника општинских путева Контролнa листа - Контрола раскопавања јавних површина

  • Грађевински инспектор:

  • Кодекс понашања службеника и намештеника у Општинској управи Општине Сврљиг:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *