Општина Сврљиг

Претрага
Close this search box.

Шеф кабинета председника општине

НАДЛЕЖНОСТИ ШЕФА КАБИНЕТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ:

  • руководи радом кабинета председника општине, организује ефикасно, благовремено, стручно и законито обављање послова и задатака из делокруга Кабинета;
  • обавља стручне послове везане за припрему протокола и информација потребних  за председника општине и заменика председника општине;
  • одржава контакте са средствима јавног информисања;
  • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране председника општине.