Општина Сврљиг

Претрага
Close this search box.

План детаљне регулације индустријске зоне „Б“

Општина Сврљиг започела је израду Плана детаљне регулације индустријске зоне “Б“, чија се реализација финансира на начин да се део финансијских средстава обезбеђује кроз сарадњу са Европским ПРОГРЕС-ом.

Untitled-23

Већи део активности Пројекта преко програма Европски ПРОГРЕС финансирају: Европска унија, Влада Швајцарске и Влада Републике Србије.

Прегледна карта – Модел.јпег

 

srb.eu.ch.unops.eu

 

 

 

logo-plan-urban-doo-novi svrljig-grb

ДОКУМЕНТАЦИЈА ППО СВРЉИГ

Текстуелни део ППО 1 - Општина Сврљиг

Записник комисије

Одлука о приступању израде првих измена ПП општине Сврљиг

Услови - Решења Завода за заштиту природе за 1. измене ПП општине Сврљиг

Р1ф Намена простора - Прве измене и допуне

Р2ф Мрежа насеља и инфраструктурни системи - Прве измене и допуне

Р3ф Туризам и запштита простора - Прве измене и допуне

Р4ф Карта спровођења - Прве измене и допуне

Треће измене и допуне

ППО Сврљиг - Треће измене и допуне

0. Насловна страна и радни тим

2. Решење одг. планера - потписана

3. Изјава одг. планера - потписана

4. Садржај

5. ТЕКСТ - Треће ИД ППО Сврљиг

Прегледна карта - Модел.пдф

Прегледна карта - Модел.јпег

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 71 - 2019 - СВРЉИГ ОДЛУКА ЗА ППО

Јавни увид поводом треће измене и допуне ППО Сврљиг 2024

Јавни увид поводом треће измене и допуне ППО Сврљиг 2024

1. Измене и допуне ПГР

Одлука о усвајању првих измена ПГР

I Текст

Текстуални део

II Графика

Међулист

01 - КТР са границом обухвата

02 - Режим коришћења земљишта

03 - Саобраћај, регулација и нивелација са грађевинским линијама

04 - Саобраћај, регулација и нивелација са грађевинским линијама

05 - Саобраћај, регулација и нивелација са грађевинским линијама

06 - Саобраћај, регулација и нивелација са грађевинским линијама

07 - Профили новопланираних саобраћајница

08 - План намене површина

09 - План намене површина

010 - План намене површина

011 - План намене површина

012 - План намене површина

II Графика (.dwg)

1. КТП са границом обухвата
2. Режим коришћења земљишта
3. Саобраћај, регулација и нивелација са грађ. линијама.bak
3. Саобраћај, регулација и нивелација са грађ. линијама.dwg
4. План намене површина

Аналитичко геодетски елементи

01 Координате тачака саобраћајница

02 Координате тачака осовина саобраћајница

03 Координате темена саобраћајница

III Документација

Међулист

Нови приговор Тапетарија Милићевић

Одлука

Приговори на 1 измене и допуне ПГРа

Став Обрађивача

Оглас за 1 измене ПГР Сврљига

Оглас за РЈУ 1 измене ПГР Сврљига

Нови Приговори на 2ИД ПГРа Сврљиг

Прве измене ПГР Сврљиг - прилози

DWG Подлоге ПГР Сврљиг (2)

Предлог 9 - Цлип

Предлог 9 - Цлип 2

1. Измене и допуне ППОС 2024

Одлука о усвајању првих и других измена ПП Сврљиг

Текстуални део

Документација

Одлука о приступању израде првих измена ПП општине Сврљиг

Услови Решење Завода за заштиту природе за 1. измене ПП општине Сврљиг

Записник комисије

Графички део

Р1ф НАМЕНА ПРОСТОРА - прве измене и допуне

Р2ф МРЕЖА НАСЕЉА И ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ - прве измене и допуне

Р3ф ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА ПРОСТОРА - прве измене и допуне

Р4ф КАРТА СПРОВОЂЕЊА - прве измене и допуне

2. Измене и допуне ППОС 2024

Одлука о усвајању првих и других измена ПП Сврљига

Цртежи

2. Измена ППО Сврљиг Лист 01 Диспозиција.dwg
2. Измена ППО Сврљиг Лист 02 НАМЕНА ПРОСТОРА.dwg
2. Измена ППО Сврљиг Лист 05 КАРТА СПРОВОЂЕЊА.dwg
2.измена ППР Сврљиг Лист 06 КТП и елементи УП.dwg
2. Измене ППО Сврљиг Лист 04 ТУРИЗАМ ЗАШТИТА ПРОСТОРА.dwg

Лого општине Сврљиг

Лого ИСТ 2-Модел

Локација ФН електране-далековод

Тијовац-ГеоСрбија детаљ 1

Тијовац-ГеоСрбија детаљ Ортофото 1

Тијовац-ГеоСрбија југ

Тијовац-ГеоСрбија север

Документи

2 измене ППО Сврљиг Сви услови 3

Документација

Текст

2 измена ППО Сврљиг - Насловне стране и Садржај Усвојено

2 измена ППО Сврљиг - текст Усвојеног плана

2 измена ППО Сврљиг - Документација - Процедура

Решење о одређивању одговорног планера

3 Измене и допуне ППОС 2024

ППО Сврљиг - ТРАЦЕ ИД - РЈУ

Рани јавни увид ППО 3-1

1. ТЕКСТ

0. Насловна страна и радни тим

2. Решење одг. планера - потписана

3. Изјава одг. планера - потписана

4. Садржај

5. ТЕКСТ - Траце ИД ППР Сврљиг РЈУ

2. ГРАФИКА

ПРЕГЛЕДНА КАРТА - Модел

ПРЕГЛЕДНА КАРТА - Модел

3. ДОКУМЕНТАЦИЈА

СЛИСТ 71 2019 СВРЉИГ ОДЛУКА за ППО