Општина Сврљиг

Претрага
Close this search box.

Здравство

dzДом здравља “Др Љубинко Ђорђевић“ у Сврљигу је здравствена установа примарног карактера, која здравствену заштиту пружа становништву општине Сврљиг, односно становништву које гравитира на овом подручју.

Почетак пружања здравствене заштите становништву овог подручја почиње много година уназад. Тачни подаци о датуму оснивања здравствене установе не постоје, али се поуздано зна да је здравстевана заштита становништву тридесетих година прошлог века пружана од стране неколико лекара и медицинских сестара – болничара.

У првим годинама после другог светског рата, у више него скромним, како просторијама тако и технички опремљеним капацитетима, здравствену заштиту становништву овога краја пружала су два лекара, два болничара, један зубар са вишом школом и један зубни техничар. У наредним годинама убрзано долази до ширења прво просторних капацитета, а касније и до техничког опремања и запошљавања стручних кадрова. Касније, 1952. године отворена је прва амбуланта у Гушевцу, а 14.09.1963. год. извршено је прво конституисање у Дом народног здравља – Сврљиг. Тај дан се и дан данас слави као Дан Дома здравља. Значајније просторно и техничко проширење Дом здравља је доживео 1978. године, када је изграђена нова зграда на преко 2000 квадратних метара корисне радне површине у којој се Дом здравља и дан данас налази.

Данас, Дом здравља здравствену заштиту становништву општине Сврљиг обезбеђује кроз амбулантно – поликлинички и диспанзерски метод рада. У свом саставу запошљава 101 радника и то: 24 са високом школском спремом – доктори медицине и стоматологије, и 51 радника са средњом медицинском школом.

Здравствена заштита обезбеђује се у следећим областима:

 • здравствена заштита одраслог становништва
 • здравствена заштита предшколске и школске деце и омладине
 • здравствена заштита жена
 • здравствена заштита радника
 • поливалентна патронажа
 • зубоздравствена заштита
 • лабараторијска дијагностика
 • рентген дијагностика
 • кућна нега и лечење
 • физикална и медицина и рехабилитација
 • служба превоза

Поред наведених служби у Дому здравља Сврљиг, у оквиру службе опште медицине остварује се и 24 х услуга прузања хитне медицинске помоћи. како у самом дому здравља, тако и изласком приправне екипе по позиву, ван Дома здравља.
У циљу пружања здравствене заштите сеоском становништву, у саставу Дома здравља раде и 3 здравствене станице и 7 здравствених амбуланти у селима сврљишке општине – Гушевац, Извор, Лалинац, Луково, Бурдимо, Грбавче,Варош, Попшица, Давидовац и Галибабинац. У овим здравственим станицама И амбулантама,по устаљеном распореду, једном недељно ради лекар,а услуге од стране средњег медицинског особља местанима поменутих села, прузају се свакодневно.

Интернет портал Дома здравља  domzdravlja.svrljig.rs