Општина Сврљиг

Претрага
Close this search box.

Друге измене и допуне ППОС 2024

2. Измене и допуне ППОС 2024

Одлука о усвајању првих и других измена ПП Сврљига

Цртежи

2. Измена ППО Сврљиг Лист 01 Диспозиција.dwg
2. Измена ППО Сврљиг Лист 02 НАМЕНА ПРОСТОРА.dwg 2. Измена ППО Сврљиг Лист 05 КАРТА СПРОВОЂЕЊА.dwg
2.измена ППР Сврљиг Лист 06 КТП и елементи УП.dwg
2. Измене ППО Сврљиг Лист 04 ТУРИЗАМ ЗАШТИТА ПРОСТОРА.dwg

Лого општине Сврљиг

Лого ИСТ 2-Модел

Локација ФН електране-далековод

Тијовац-ГеоСрбија детаљ 1

Тијовац-ГеоСрбија детаљ Ортофото 1

Тијовац-ГеоСрбија југ

Тијовац-ГеоСрбија север

Документи

2 измене ППО Сврљиг Сви услови 3

Документација

Текст

2 измена ППО Сврљиг - Насловне стране и Садржај Усвојено

2 измена ППО Сврљиг - текст Усвојеног плана

2 измена ППО Сврљиг - Документација - Процедура

Решење о одређивању одговорног планера