Изборник Затворити

Помоћници председника

Председник општине поставља и разрешава своје помоћнике. Председник може имати највише три помоћника.

Помоћници председника општине Сврљиг су:

  • Далиборка Марковић рођена 27.05.1982. године у Јагодини. Средњу грађевинску школу завршила у Јагодини, а високу Техничку школу у Нишу. Удата, мајка двоје деце.

E-mail: ousvrljig@gmail.com

Телефон: 018/821-104 локал 103