Општина Сврљиг

Претрага
Close this search box.

Треће измене и допуне ППОС 2024

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ТРЕЋИХ ИЗМЕНА И ДОПУНАПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ

Насловна страна и радни тим

Решење одг. планера

Изјава одг. планера

Садржај

Текст - Треће ИД ППО Сврљиг РЈУ

Текст -Треће ИД ППО Сврљиг РЈУ

Грб Сврљиг

Лого ИСТ 2 Модел

Прегледна карта - Модел

Прегледна карта - Модел

Мишљење Одлука СПУ

Одлука С. лист 69-2021

План измене

С. лист 71-2019 Сврљиг одлука за ППО

Оглас РЈУ треће измене ПП 2024- коначно - 4

ППО Сврљиг - Трећи ИД РЈУ 2

3 Измене и допуне ППОС 2024

ППО Сврљиг - ТРАЦЕ ИД - РЈУ

Рани јавни увид ППО 3-1

1. ТЕКСТ

0. Насловна страна и радни тим

2. Решење одг. планера - потписана

3. Изјава одг. планера - потписана

4. Садржај

5. ТЕКСТ - Траце ИД ППР Сврљиг РЈУ

2. ГРАФИКА

ПРЕГЛЕДНА КАРТА - Модел

ПРЕГЛЕДНА КАРТА - Модел

3. ДОКУМЕНТАЦИЈА

СЛИСТ 71 2019 СВРЉИГ ОДЛУКА за ППО