Општина Сврљиг

Претрага
Close this search box.

Општински адресар

 • Председник општине Сврљиг
  Мирослав Марковић
  E-mail: [email protected]
  Телефон: 018/821-104 локал 102
 • Начелник Општинске управе
  Дејана Митић, дипл.правник.
  E-mail: [email protected]
  Телефон: 018/821-104 локал 104
 • Заменик начелника Општинске управе
  Љубиша Стојковић, дипл.правник.
  E-mail: [email protected]
  Телефон: 018/821-104 локал 104
  Телефон: 018/821-104 локал 102
 • Одељење за буџет и финансије
  Начелник Одељења – Марина Савић, дипломирани економиста
  E-mail: [email protected]
  Телефон: 018/821-104 локал 105
 •  Одсек за привреду
  Шеф Одсека – Иван Тасић, дипломирани инжењер пољопривреде
  E-mail: [email protected]
  Телефон: 018/821-104 локал 107
 •  Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и грађевинарство
  Шеф Одсека – Гостана Михајловић, дипломирани инжењер грађевине
  E-mail: [email protected]
  Телефон: 018/821-104 локал 115
 •  Одсек за инспекцијске послове
  Шеф Одсека – /
  E-mail: [email protected]
  Телефон: 018/821-104 локал 107
 • Одсек за рачуноводство
  Шеф Одсека – Јовица Гајић, рачуноводствени техничар
  E-mail: [email protected]
  Телефон: 018/821-104 локал 119
 •  Одсек за локалну пореску администрацију
  Шеф Одсека – Весница Илић, специјалиста струковни правник
  E-mail: [email protected]
  Телефон: 018/821-104 локал 124
 •  Служба за имовинско-правне послове
  Бојана Голубовић, дипл.правник
  E-mail: [email protected]
  Телефон: 018/821-104 локал 11
 • Односи с јавношћу
  Марко Миладиновић
  E-mail: [email protected]
  Телефон: 018/821-104 локал 119
  Број факса: 018 824255
 • Заштита података
  Марко Миладиновић
  Лице за заштиту података о личности у оквиру Општинске управе општине Сврљиг Љубиша Стојковић
  E-mail: [email protected]
  Телефон: 018/821-018