Општина Сврљиг

Претрага
Close this search box.

Локална самоуправа

Serbia_SvrljigЛокална самоуправа је аутономни систем управљања локалним заједницама, конституисаним на ужим деловима државне територије. Она је основна организација власти. Развијеност локалне самоуправе је и један од услова демократије и правне државе. Како је самоуправа локалним заједницама право грађана обично гарантовано уставом, за државу оно значи обавезу да створи услове за континуирано функционисање локалне заједнице као целине.

Општина је основна територијална јединица у којој се остварује локална самоуправа, која је способна да преко својих органа самостално врши сва права и дужности из своје надлежности и која има најмање 10.000 становника.