Општина Сврљиг

Радетова 31, 18360 Сврљиг

+381 (18) 821 018

Контакт телефон

Радно време

Пон. - Пет. 7:00 – 15:00

Председник Скупштине

Милан Михајловић – рођен је 17.03.1989. године у Нишу. Основну школу „Добрила Стамболић“ завршио је у Сврљигу 2004. године. Након тога уписао Медицинску школу „Др Миленко Хаџић“ у Нишу на смеру „Фармацеутски техиничар“, коју завршава 2008. године.

Основне академске студије завршио је на Економском факултету у Нишу, Универзитет у Нишу на смеру „Финансије, банкарство и осигурање“ (2008. до 2013. године). Следеће 2014. године завршио је мастер студије на Факултету за пословно индустријски менаџмент Београд, Универзитет Унион – Београд. Исте године уписао је докторске студије на Пословном и правном факултету Београд, Универзитет „Унион – Никола Тесла“ Београд. Након завршених испита приступио је изради докторске дисертације на тему „Институционални оквири коришћења обновљивих извора енергије у Републици Србији“ и тренутно чека одобрење Универзитета за одбрану докторске дисертације.

Од марта 2014.до јула 2017.године радио је у фирми „ЕМОГРАДЊА“доо
Сврљиг као економиста. Од јула 2017. године па до данас запослен је у Банци
Поштанска Штедионица АД Београд.
Тренутно је на радном месту шеф експозитуре Сврљиг.
Од јуна 2017. до августа 2020. године био је члан општинског већа општине Сврљиг испред Српске Напредне Странке.