Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Сврљиг за 2017. годину

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Сврљиг за 2017. годину: