Одржана 17. седница Скупштине општине Сврљиг

У среду,  20. децембра, одржана је 17. седница СО Сврљиг на којој је усвојен Предлог буџета Општине Сврљиг за 2018. годину, Финансијски план СО Сврљиг за 2018. годину, Кадровски план Општине за 2018. годину, Локални акциони план Општине за период 2017/2018 године, Локални акциони план за младе 2017/2021 године, Локални акциони план за унапређење положаја миграната на територији сврљишке општине за период 2017/2021 године, Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији општине Сврљиг, Решење о давању сагласности на План и Програм рада за 2018. годину Центра за туризам, културу и спорт Сврљиг и ЈКСП “Сврљиг“.

Укупан буџет за 2018. годину износиће 504.960.000,00 динара. По речима начелнице Одсека за буџет и финансије Марине Савић, највеће учешће у буџету за 2018. годину има Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, који чини 23,60% буџета, затим Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура који чини 16,63% буџета. Трећи по величини је Програм 2 – Комуналне делатности са учешћем од 8,87% буџета, на четвртом месту је Програм 11 – Социјална и дечја заштита који износи 8,41% буџета Општине Сврљиг.

Највећи проценат удела у приходима буџета општине има Ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа општина који износи 260.000.000,00 динара други по величини је Порез на зараде у износу од 70.000.000,00 и трећи је Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина који износи 50.000.000,00 динара.

Све тачке у наставку су усвојене.

Иначе, поред радног дела, приређен је и свечани поводом предстојећих Божићних и Новогодишњих празника, те су председник СО Сврљиг Небојша Антонијевић и његов заменик Горан Јеремијић одборницима и представницима медија поделили пригодне поклоне у виду нотеса, календара и сл. – дар општине.

Седницом је председавао председник Скупштине општине Сврљиг Небојша Антонијевић.