Одржана 18. седница Скупштине општине Сврљиг

Протеклог четвртка одржана је 18. седнице Скупштине општине Сврљиг.

Одборници локалног парламента усвојили су свих десет тачака дневног реда и то: Одлуку о изменама и допунама одлуке о буџету општине Сврљиг за 2018. годину, Решење о доношењу локалног акционог плана запопшљавања општине Сврљиг за 2018. годину, Одлуку о утврђивању урбанистичке зоне у којима се прописује обавеза одржавања стамбених и стамбено-пословних зграда на територији насеља Сврљиг, Одлуку о условима, начину и критеријумима бесповратног суфинансирања обнове уличних фасада зграда на подручју насеља Сврљиг, Одлуку о општем кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Сврљиг, Решењ о давању сагласности о увођењу и обиму приправности у Дому здравља “Др Љубинко Ђорђевић“ у Сврљигу, Решење о давању сагласности на одлуку о измени Програма пословања ЈКСП “Сврљиг“ Сврљиг, Решење о образовању интерресорне комисије за процену потреба за пружање додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом и Решење о давању сагласности на Одлуку о ратној организацији и систематизацији општинских органа општине Сврљиг.