Помоћници председника

Председник општине поставља и разрешава своје помоћнике. Председник може имати највише три помоћника.

Помоћници председника општине Сврљиг су:

  • Мирослав Марковић рођен је 24.11.1985. године у Нишу. Основну школу завршио у Сврљигу, а средњу Гимназију 9. мај у Нишу. Факултет спорта и физичког васпитања завршио у Нишу. У претходном периоду обављао функцију председника Комисије за спорт у општини Сврљиг и члан је УО П.У. “Полетарац“ Сврљиг.
  • Далиборка Марковић рођена 27.05.1982. године у Јагодини. Средњу грађевинску школу завршила у Јагодини, а високу Техничку школу у Нишу. Удата, мајка двоје деце.

E-mail: ousvrljig@gmail.com

Телефон: 018/821-104 локал 103