Одсек за урбанизам, стамбено комуналне делатности и грађевинарство

Јединствена Евиденција регистрованих Стамбених Заједница за општину Сврљиг 
База професионалних управника
https://usluge.pks.rs/#!/app/buildingmanagersregistar

За више информација из области становања, можете посетити Портал Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
www.stanovanje.gov.rs