Одсек за урбанизам, стамбено комуналне делатности и грађевинарство

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ СВРЉИГ

9 MB Тематска карта 3 - Предлог спровођења плана 7 MB Тематска карта 2 - Туризам и заштита простора 8 MB Тематска карта 1 - Концепсијца основна намена простора 7 MB Стање коришћења простора - Карта 3 MB 12. Мишљење надлежних институција о Нацрту ППО Сврљиг 2024 3 MB 11. Извештај о стратешкој процени утицаја ППО Сврљиг 2024 на животну средину 1 MB 10. Сагласност на стратешку процену утицаја 1 MB 9. Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну средину ППО Сврљиг 11 MB 8. Сагласност министра и усвајање плана 15 MB 7б. Јавни увид - Оглашава 1 MB 7а. Извештај о стручној контроли Нацрта плана 278 KB 7. Извештај о стручној контроли концепта плана 2 MB 6. ППО Сврљиг Концепт плана 8 MB 5. Елаборати по појединим областима 31 MB 4. Подаци и радни материјал општине 33 MB 3. Услови надлежних институција 515 KB 2. Изводи из планских докумената вишег реда и друге развојне документације 4 MB 1. Одлука о изради просторног плана

ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СВРЉИГА

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СВРЉИГА

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СВРЉИГА 

СТАМБЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ – ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јединствена Евиденција регистрованих Стамбених Заједница за општину Сврљиг 
База професионалних управника
https://usluge.pks.rs/#!/app/buildingmanagersregistar

За више информација из области становања, можете посетити Портал Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
www.stanovanje.gov.rs