Изборник Затворити

Одржана 21. седница СО Сврљиг

У среду, 12. септембра, одржана је 21. седница Скупштине општине Сврљиг.

Председник СО Сврљиг Игор Давидовић (УСС) поднео је оставку на месту председника СО Сврљиг, а за нового председника локалног парламента изабрана је Татјана Лазаревић (УСС).

Након усвајања записника са претходне седнице, одборници СО Сврљиг усвојили су: Предлог одлуке о другој измени и допуни одлуке о буџету општине Сврљиг за 2018. годину, предлог решења о усвајању Извештаја о извршењу одлуке о буџету општине Сврљиг за период 01.01.2018. – 30.06.2018. године, предлог решења о усвајању друге измене и допуне Финансијског плана за 2018. годину Скупштине општине Сврљиг, предлог одлуке о давању сагласности на отпис потраживања Општине Сврљиг од субјекта приватизације “Друштва за одржавање зграда“ ДОО Београд, предлог одлуке о покретању поступка за отуђење непокретности из јавне својине Општине Сврљиг непосредном погодбом, испод процењене тржишне вредности непокретности, предлог решења о формирању Комисије за отуђење непокретности из јавне својине општине Сврљиг, непосредном погодбом, испод процењене тржишне вредности, предлог решења о давању сагласности на одлуку Управног одбора о измени Статута Дома здравља “Др Љубинко Ђорђевић“, предлог решења о давању сагласности на ценовник пијачниих услуга на зеленој и сточној пијаци и простору на коме се одржава вашар, предлог решења о именовању радног тела за регулисање правног статуса Центра за туризам, културу и спорт Сврљиг, у вези са дописом Министарства финансија, предлог решења о разрешењу два члана Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, предлог решења о именовању два члана Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.

На 21. седници СО Сврљиг разрешени су и поново изабрани директори ЈКСП “Сврљиг“ Јован Ђорђевић и Центра за туризам, културу и спорт Марко Младеновић.

Прочитајте и ово: