Opština Svrljig

Radetova 31, 18360 Svrljig

+381 (18) 821 018

Kontakt telefon

Radno vreme

Pon. - Pet. 7:00 – 15:00

Opštinsko veće

Opština Svrljig

Opštinsko veće čine predsednik Opštine, zamenik predsednika Opštine, kao  i pet članova Opštinskog veća.

Predsednik Opštine je predsednik Opštinskog veća.

Opštinsko veće:

  • predlaže Statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština;
  • neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine;
  • donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština opštine ne donese budžet pre početka fiskalne godine;
  • vrši nadzor nad radom Opštinske uprave, poništava ili ukida akte Opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi Skupština opštine;
  • rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine;
 • stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike;
 • postavlja i razrešava načelnika Opštinske uprave;
 • obrazuje stručna, savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti;
 • inforimiše javnost o svom radu;
 • donosi poslovnik o svom radu na predlog predsednika Opštine;
 • vrši druge poslove koje utvrdi Skupština opštine.

Zamenik predsednika opštine je član Opštinskog veća po funkciji.

Članovi Opštinskog veća su:

 • Iva Antić
 • Tarzan Asanović
 • Vladica Živanović
 • Milija Nikolić
 • Borivoje Petković
 • Nenad Stanković
 • Milan Mihajlović

Jelena Trifunović, predsednik opštine i predsednik Veća,
Gradimir Milosavljević, zamenik predsednika opštine,
Ljubiša Stojković, dipl. pravnik, sekretar Veća.